Job hos os

Vores medarbejdere har forskellige baggrund inden for social- og sundhedsområdet samt administration og ledelse.

Et godt arbejdsklima skaber en god atmosfære

Med udgangspunkt i vores værdisæt forsøger vi at skabe et velfungerende plejecenter for beboere, brugere, pårørende og medarbejdere.

Vi ønsker et miljø, som skaber såvel faglig som personlig udvikling, blandt andet uddanner vi vores personale til at opfylde de krav, der er nødvendige for at opretholde en høj standard.

Vi gør meget ud af, at vores medarbejdere efterlever vores værdier, som afspejler den gode atmosfære og pleje.

Vi har stort fokus på arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk, og vores mål er at blive datomærket med hvid smiley fra arbejdstilsynet.

Vi vægter omsorg for vores medarbejdere, og vi har synlig daglig ledelse, og der afholdes medarbejderudviklingssamtaler og omsorgssamtaler.

Plejepersonalet er kvalificeret ud fra uddannelserne: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere.

I aktiviteten er der ligeledes kvalificeret personale som: social- og sundhedsassistenter.

Derudover har vi personale ansat i ledelse, teknisk service, administration og køkken.

Desuden har vi elever, praktikanter og medarbejdere i jobtræning og flexjob.

Vi arbejder ud fra kerneopgaven

”Sammen med borgeren og ved kompetent tværfagligt samarbejde understøtter vi borgeren i at leve et godt liv.”

”Vi lykkes, når beboeren og borgerne på Henriksdal oplever, at vi sammen tager ansvar for at støtte dem i at leve et værdigt liv hver dag”

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise der viser byen og mennesker