Brugerråd

Henriksdal Plejecenter har både et brugerråd og en støtteforening.

Brugerråd

Bruger rådet har indflydelse på aktiviteterne, maden og de fysiske rammer på Plejecentret.

Der er valg til bruger rådet 1 gang om året, hvor halvdelen af medlemmerne er på valg. Det er beboere, pårørende og brugere af huset, der kan stille op til bruger rådet. Der er også 1 repræsentant, der er udpeget af senior rådet. 

Medlemmer af brugerrådet

  • Gerda Strøm Pedersen, Øksen 8, st. tv., 2630 Taastrup, Bruger af Aktivitet og café, telefon:  43 99 65 61
  • Steen Gormsen Hansen Sekskanten D 8, 2630 Taastrup, Seniorrådet, Telefon: 43 52 30 62, mobil: 20 26 62 56. e-mail: steengh@live.dk
  • Jette Elleby, Centerleder, telefon: 61 13 37 53, e-mail: jetteel@htk.dk

Kommunalt tilsyn

Støtteforeningen Solstrålen

Støtteforeningen Solstrålen, er en frivillig forening for beboerne på Plejecentret Henriksdal.

Solstrålen arrangerer hver måned en eller anden aktivitet for beboerne. Det kan være cafeaftener, hvor vi spiller banko, har et foredrag, har optræden, m.m. 

Hvert år arrangeres en årlig skovtur, en hyggelig grillaften, alt sammen aktiviteter der bidrager til, at beboerne får en indholdsrig oplevelse.

Henriksdal har en handicapbus, doneret via en testamentarisk gave samt ved bidrag fra Solstrålen. Bussen benyttes til små udflugter sammen med beboerne.

Solstrålen vil gerne fremtidssikre foreningen, hvorfor der altid er brug for nye medlemmer. Har du lyst til at bidrage til at Solstrålen også fremover kan fortsætte sine aktiviteter, så henvend dig i Aktiviteten.

Et medlemsskab koster kr. 150,- pr år.

Solstrålen bestyrelse

  • Formand Børge E. Mogensen, Grønhøjgårdsvej 151, 2630 Taastrup, Mobil: 42 16 55 24, e-mail: b.e.m@privat.dk
  • Bestyrelsesmedlem Inger Jeppesen, Rødhøjgårdsvej 51, 2630 Taastrup, telefon: 60 76 02 01, e-mail: ijeppesen@webspeed.dk
  • Bestyrelsesmedlem Annelise Rasmussen, Valmuen 14, 2630 Taastrup, telefon: 43 99 80 21
  • Bestyrelsesmedlem Christine Svenningsen, Vestervej 23, 2630 Taastrup, 20 25 10 60, e-mail: cms@email.dk
  • Bestyrelsesmedlem Ole Thejll, Birkevang 71, 2640 Hedehusene, 46 56 29 45, mobil: 24 24 23 24, e-mail: thejll.kate@gmail.com
  • Sekretær Grete Jensen, Stillidsvej 29, 2630 Taastrup, 43 99 27 96, e-mail: olebyberg@weebspeed.dk
  • Kasserer Elin Jensen, Stillidsvej 94, 2630 Taastrup, telefon: 20 47 66 91, e-mail: elinkj.dk@gmail.com

 

Tegnet frise der viser byen og mennesker