Boligerne

Her finder du beskrivelse af de forskellige boliger og praktiske informationer om indflytning og udflytning.

Henriksdal er et moderne byggeri med 49 selvstændige, lyse og venlige ældreboliger med plejestatus. Alle boliger er i direkte forbindelse med fællesarealer, opholdsstue og fælleskøkken.

Plejecentret har egen café, og aktivitetsfaciliteter, som både er for borgerne bosat på plejecentret som udefrakommende pensionister.

Plejecentret tilbyder både ægtefællebolig, enkeltmandsbolig samt aflastningsboliger for borgere bosat i kommunen med behov for midlertidig bolig og pleje på plejecentret.

Henriksdal Plejecenter er delt op i fire boliggrupper med hver deres fællesfaciliteter:

  • Anemonehaven med 11 boliger
  • Azaliehaven med 11 boliger
  • Jasminhaven med 13 boliger
  • Krokushaven med 12 boliger

Om boligerne

Boligerne er nyrenoverede og lyse. De er indrettede med bad, toilet, indbygget klædeskab, tekøkken, køle/fryseskab og TV stik. Alle boligerne er gjort klar til brug af loftlift.

I stuen findes sengebord og loftslampe. 

I fællesopholdsstuerne og i aktiviteten er der farvefjernsyn.

Luk alle
Udfold alle

Praktiske informationer

Luk alle
Udfold alle

Rehabilitering

Formålet med rehabilitering er overordnet at sikre borgere med tabte færdigheder den maksimale livskvalitet.

Borgeren selv er omdrejningspunktet i en helhedsorienteret indsats, der skal hjælpe den enkelte til at genvinde og bibeholde den bedst mulige funktionsevne. Derfor tilbydes alle beboere træning og deltagelse i forskellige aktiviteter, der understøtter og vedligeholder eksisterende færdigheder.

 

Tegnet frise der viser byen og mennesker