Udflytning

Hvis du ønsker at flytte fra Baldersbo, skal du henvende dig til DAB, se kontaktoplysningerne her.

Ved dødsfald
De pårørende aftaler med bedemanden, i et samarbejde med personalet, hvordan afdøde skal herfra og man skal huske, at opsige lejligheden.
Vi henstiller til, at boligen bliver tømt for indbo hurtigst muligt, af hensyn til dem der venter på en ledig bolig. I den forbindelse skal de pårørende underskrive en rydningserklæring, hvor de bliver gjort bekendt med, at de ikke må disponere over boet, før der forligger en skifteretsattest.

DAB sender den underskrevne erklæring til skifteretten.
Al post bliver omadresseret til skifteretten.

Medicin
I forbindelse med dødsfald tilhører medicinen boet. Pårørende opfordres til at aflevere dette på apoteket til videre destruktion. Hvis de pårørende ikke påtager sig at bortskaffe medicinen, er det plejecenterets opgave at gøre dette.
Henriksdal Plejecenter

Valbyvej 47

2630 Taastrup

Telefon 43 35 26 30

Fax:     43 35 26 39

Email: PlejecentretHenriksdal@htk.dk

EAN-nr. 5798008904721

 

Se kort og flere kontaktinformationer