Praktisk information

Da der ofte er mange spørgsmål til de praktiske ting i forbindelse med indflytning på Henriksdal, har vi på denne side samlet nogle oplysninger, som kan være gode at have.

Alle spørgsmål er velkomne, hvis I synes, der mangler nogle oplysninger eller hvis der er noget, I gerne vil have uddybet.

Aktiviteter

 

Aktiviteter: Der er løbende aktiviteter i og udenfor huset. Hold øje med opslagstavlerne i afdelingerne. Du og dine pårørende er også meget velkomne til at komme med forslag til aktiviteter.

Besøgsvenner: Du kan få en besøgsven gennem de frivillige organisationer Dansk Røde Kors eller Ældremobiliseringen.
Besøgsvennerne kan udover selskab være ledsager til arrangementer, småindkøb, højtlæsning m.m. Personalet hjælper gerne med at skabe kontakten.

Støtteforeningen Solstrålen er en frivillig forening for beboerne på Plejecentret Henriksdal.

Solstrålen arrangerer hver måned en eller anden aktivitet for beboerne. Det kan f.eks. være cafeaftener, hvor vi spiller banko, har et foredrag, har optræden, m.m.

Der arrangeres endvidere en årlig skovtur, en hyggelig grillaften. Alt sammen aktiviteter, der bidrager til at beboerne får en indholdsrig oplevelse.

Foreningen har bidraget med en handicapbus til Henriksdal. Bussen benyttes til små udflugter sammen med beboerne. 

Solstrålen vil gerne fremtidssikre foreningen, og der er altid brug for nye medlemmer. Et medlemskab koster kr. 100,- pr år og kr. 50,- for pensionister.
Har du lyst til at bidrage til, at Solstrålen også fremover kan fortsætte sine aktiviteter, så henvend dig i Aktiviteten.

Bus: Henriksdal Plejecenter har en bus til rådighed, som er indkøbt for en arv fra en tidligere beboer.

Bussen giver mulighed for, at beboerne - sammen med ansatte - kan tage "ud i det blå". Bussen må kun køres af ansatte i Høje-Taastrup kommune.

Chaufføren skal have modtaget instruktion om fastspænding af kørestole samt brugen af sikkerhedsseler.

Vores dejlige bus kører fast hver tirsdag formiddag, med Børge som chauffør, og onsdag og fredag formiddag med Robert som chauffør.

Personlig pleje


Personlig pleje: Du får to kontaktpersoner, som kan hjælpe dig med den daglige pleje/omsorg.
Plejepersonalet hjælper med de ydelser, som du er visiteret til via kvalitetsstandarderne på samme måde som hvis du havde hjemmehjælp.

Plejen/omsorgen tager udgangspunkt i egenomsorgsprincippet, hvilket vil sige, at du motiveres til at klare det, som du selv kan. I samarbejde med kontaktpersonerne får du hjælp til det, du ikke selv kan klare. Personalet og borgerne imellem bruger du-formen, medmindre andet bliver aftalt. Vi vil altid banke på, inden vi går ind i din bolig. Vi har nøgle til din bolig, som kan bruges i nødstilfælde.

 

Frisør: Du kan beholde din egen frisør, eller vælge at kontakte en mobilfrisør, som kan komme på Henriksdal og ordne håret.

Fodpleje: Du kan beholde din egen fodterapeut. Fodbehandling foregår i beboerens egen bolig.
Besøg af fodterapeuten skal forudbestilles.

Læge: Du beholder din læge.

Medicin: Hvis du får medicin fra apoteket, vil det blive leveret til Henriksdal. Medicin bliver som udgangspunkt pakket i doser. Ellers skal du selv hente din medicin på apoteket. Du skal selv betale din medicin, men du kan stadig søge offentlige tilskud efter gældende regler. 

Pacemaker: Orienter plejepersonalet om en indopereret pacemaker, så det kan blive noteret i beboerens elektroniske journal.

Termometer: Man skal have sit eget digitaltermometer.

Tandpleje: Man kan beholde egen tandlæge.

Omsorgstandpleje er et tilbud til beboere som pga. nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap ikke kan benytte alm. tandplejebesøg. Omsorgstandplejen kommer til Henriksdal. Hvis man ønsker omsorgstandplejen - bestilles det på blanketten ”Aftale om køb af serviceydelser”. Prisen fremgår af samme blanket.

Transport

 

Fribefordring: Hvis du ikke kan tage offentlige transportmidler, er du alt efter indkomst berettiget til fribefordring til egen læge, speciallæge og tandlæge.
For at få fribefordring skal du kontakt din sagsbehandler i kommunen.

Flextrafik ordningen (Movias Handikapservice): Hvis man ikke kan tage offentlige transportmidler, kan man blive optaget i Flextrafik ordningen.

Flextrafik ordningen omfatter kun befordring til fritidsformål dvs. familiebesøg, indkøb, kulturelle aktiviteter m.m.

Offentlig transport til centeret: Bus 117, 118 og 850 har stoppested få 100 m fra Henriksdal. Bus 117 og 118 har 20 min. drift i dagtimerne, men i aftentimerne og weekend kan der være op til 1 time mellem. Begge busser har forbindelse til Taastrup og Høje-Taastrup stationer. Bus 850 er en servicebus med plads til kørestol. Den køre kun i dagtimerne, en gang i timen, mandag til lørdag. Bussen har forbindelse til både Taastrup og Høje-Taastrup stationer.

Økonomi


Pension: Pensionister på plejecenter får udbetalt hele deres pension, i lighed med pensionister i eget hjem. Pensionen indsættes som hidtil på din konto.

Økonomi: Du kan tale med din sagsbehandler om bl.a. boligtilskud m.m. Vi anbefaler, at det er de pårørende, der hjælper med økonomien.

Vi ser helst at du eller dine pårørende administrere din økonomi. Har du ingen pårørende og derfor har brug for hjælp til den daglige økonomi, kan du lave en skriftlig administrationsaftale med personalet.

Du kan også søge om en økonomisk værge via statsamtet. Det kan din sagsbehandler eller personalet også hjælpe med.

Hverdagen

 
Rengøring: Din bolig bliver rengjort en gang ugentligt. Dine vinduer bliver pudset jævnligt. Prisen for dette er indregnet i din husleje.

Tøjvask: Du har mulighed for at benytte ADAM Vask, alternativt må de pårørende gerne stå for tøjvask.
Hvis du vælger ADAM Vask, skal du sikre sig, at du har rigeligt tøj til 14 dage, idet der hentes tøj 1 gang ugentligt, som leveres retur ugen efter. Der vaskes kun ved 40° og 90°.

Vaskeriet kan kun påtage sig at vaske tøj, som kan vaskes i vaskemaskine. Uld og silke kan vi desværre ikke tilbyde at vaske.

Du har mulighed for at vælge frivillige ydelse med linned og håndklæder mod betaling.

Kiosk: På Plejecentret Henriksdal har vi en rullende kiosk. Kiosken kommer torsdage kl. 10.30 - 11.30. Har du specielle ønsker, kan det skaffes til næste gang.

Værdier: Af sikkerhedsmæssige årsager tilrådes det, at du ikke har mere end Kr. 1000,- liggende i din bolig. I din bolig findes en værdiboks. Nøgle til boksen udleveres ved indflytning sammen med øvrige nøgler.

Information: Der er opslagstavler i alle plejegrupperne og på fællesarealer. Kig her for information om Henriksdal Plejecenter.

Post: Henriksdal modtager post en gang dagligt, sidst på formiddagen. Posten bliver leveret i beboerens postkassen.

Hvis du skal sende post, skal du huske at frankere det, før du afleverer det til kontoret. Kontoret sørger herefter for, at din post bliver afsendt.

Præst og gudstjenester:


Rygning: Lovgivningen omkring røgfrie miljøer gælder også for os. Det betyder at: Alle fællesarealer skal være røgfrie, og rygning kun er tilladt i egen bolig.

Da personalet, ifølge lovgivningen, ikke må opholde sig i røgfyldte miljøer, kan personalet ikke være behjælpelige med at tænde cigaretter eller lignende.

Henriksdal Plejecenter

Valbyvej 47

2630 Taastrup

Telefon 43 35 26 30

Fax:     43 35 26 39

Email: PlejecentretHenriksdal@htk.dk

EAN-nr. 5798008904721

 

Se kort og flere kontaktinformationer