Tilsyn

Der bliver hvert år ført tilsyn med plejecentrene. Tilsynet varetages dels af Embedslægeinstitutionen (Sundhedsstyrelsen), dels af Høje-Taastrup Kommune (det kommunale tilsyn).

 

Her kan du læse de nyeste tilsynsrapporter for Henriksdal Plejecenter:

 

Tilsynsrapport fra det kommunale tilsyn for Henriksdal Plejecenter

 

Tilsynsrapport fra Embedslægeinstitutionens tilsyn for Henriksdal Plejecenter

 

Fællesrapport (sammenfatning) fra Embedslægeinstitutionen for alle plejecentre i Høje Taastrup Kommune

 

Om tilsynsrapporterne

Plejecentret skal, jf. bekendtgørelse "BEK nr 228 af 03/03/2015" fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, offentliggøre de seneste tilsynsrapporter fra Embedslægeinstitutionens (Sundhedsstyrelsen) tilsyn. Vi offentliggør også den seneste tilsynsrapporter fra det kommunale tilsyn.

Henriksdal Plejecenter

Valbyvej 47

2630 Taastrup

Telefon 43 35 26 30

Fax:     43 35 26 39

Email: PlejecentretHenriksdal@htk.dk

EAN-nr. 5798008904721

 

Se kort og flere kontaktinformationer