Rehabilitering

 

 

Formålet med rehabilitering er overordnet at sikre borgere med tabte færdigheder den maksimale livskvalitet.

 

Borgeren selv er omdrejningspunktet i en helhedsorienteret indsats, der skal hjælpe den enkelte til at genvinde

og bibeholde den bedst mulige funktionsevne.

 

Derfor tilbydes alle beboere træning og deltagelse i forskellige aktiviteter, der understøtter og vedligeholder eksisterende færdigheder.