Personale

Et godt arbejdsklima skaber en god atmosfære.

 

Med udgangspunkt i vores værdisæt forsøger vi at skabe et velfungerende plejecenter for beboere, brugere, pårørende og medarbejdere.

 

Vi ønsker et miljø, som skaber såvel faglig som personlig udvikling, blandt andet uddanner vi vores personale til at opfylde de krav, der er nødvendige for at opretholde en høj standard.

 

Vi gør meget ud af, at vores medarbejdere efterlever vores værdier, som afspejler den gode atmosfære og pleje.

  

Vi har stort fokus på arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk, og vores mål er at blive datomærket med hvid smiley fra arbejdstilsynet. 

 

Vi vægter omsorg for vores medarbejdere, og vi har synlig daglig ledelse og der afholdes medarbejderudviklingssamtaler og omsorgssamtaler.

 

Plejepersonalet er kvalificeret ud fra uddannelserne: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere.

 

I aktiviteten er der ligeledes kvalificeret personale som: social- og sundhedsassistenter.

 

Derudover har vi personale ansat i ledelse, teknisk service, administration og køkken.  

 

Desuden har vi elever, praktikanter og medarbejdere i jobtræning og flexjob.

 

Ledige stillinger

Hvis du er interesseret i at arbejde på Plejecentret Henriksdal, kan du se efter ledige stillinger inden for ældreplejen på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

 

Se ledige stillinger

Henriksdal Plejecenter

Valbyvej 47

2630 Taastrup

Telefon 43 35 26 30

Fax:     43 35 26 39

Email: PlejecentretHenriksdal@htk.dk

EAN-nr. 5798008904721

 

Se kort og flere kontaktinformationer