Indflytning

Det er boligselskabet KAB, som administrerer Plejecenteret Henriksdals bygninger. KAB står for al vedligeholdelse omkring boligerne, fællearealerne og alt det tekniske som vand, varme m.m.
Det er KAB du skriver lejekontrakt med og de står også for opkrævning af indskud, husleje samt forbrugsafgifter for el- og varme, samt ind- og udflytningsrapport.

 
Nøgler: Du får udleveret 3 nøgler til boligen. Nøglen passer også til postkassen.

Teknisk servicemedarbejder: KAB har en teknisk servicemedarbejder, som er tilknyttet Henriksdal.
Se telefonnummer og kontaktoplysninger her. Han står blandt andet for udlevering af nøgler og sørger for ind- og udflytningsrapporter.

Adresseændring: Husk at melde adresseændring til f. eks. folkeregisteret, PostDanmark, Licens-kontoret, Telefonselskabet, Apoteket mv.

Betaling: Du skal betale for de ydelser, du modtager. Der skelnes mellem boligydelser og serviceydelser.

 

Boligydelser:

Engangsydelser:

  • Indskud. Der skal betales indskud ved indflytning

Faste månedlige ydelser:  

  • Husleje.
  • El og varme, Der betales månedlig accontobeløb, som reguleres den 1. januar hvert år

Disse ydelser vil automatisk blive trukket via betalingsservice (PBS).

 

Serviceydelser:
 

Obligatoriske ydelser:

  • Rengøringsmidler.

Frivillige ydelser:

  • Morgen-, middags-, og aftensmad
  • Kapselvarer
  • Vask af privat tøj hos De Forenede Dampvaskerier
  • Forsikring
  • Leje af lined

Disse ydelser skal betales via PBS.

Har du yderligere spørgsmål til de obligatoriske og de frivillige ydelser, kan du kontakte Plejecenteret Henriksdal på telefon eller e-mail: plejecentrethenriksdal@htk.dk

Radio/TV: Man får Yousee’s grundpakke som en del af huslejen. Ønsker man flere TV-kanaler, skal man selv rette henvendelse til Yousee.
Man kan søges om nedsat licens eller fritagelse, hvis man har en tillægsprocent på 100.
”En ægtefælle på plejecenter er også dækket af husstandslicensen på ægteparrets privatadresse”.
Ved ansøgning om nedsættelse/fritagelse skal man henvende sig til Borgerservice i kommunen.


Før indflytning: Før indflytning kan du komme på et besøg på Plejecenteret Henriksdal. Du er velkommen til at tage pårørende med.

Hvis du ikke har mulighed for at besøge Plejecenteret Henriksdal, kan du få besøg af personalet. Ved besøget gennemgås bl.a. praktiske oplysninger, de forskellige service ydelser og priser på disse.

Tæpper: Der må ikke lægges faste tæpper, men afhængig af din gangfunktion m.m. kan der efter aftale med personalet lægges små tæpper.

Man medbringer: Når man flytter på Plejecenteret Henriksdal, er det som at flytte til en normal bolig. Man medbringer derfor selv alt indbo, lige fra seng til el-pære. Har man fået en plejeseng bevilget, er det den man medbringer i stedet for.

Hvis du får behov for en plejeseng i forbindelse med indflytningen og ikke har én, skal vi have besked. Vi vil derefter søge en plejeseng hos visitationen, så den kan være her ved indflytning.

Man medbringer også alle andre hjælpemidler man har fået bevilget, hvis man stadig skal anvende dem.
Af hensyn til eventuel anvendelse af hjælpemidler, bør lejligheden ikke overfyldes.

Du bedes medbringe dåbsattest, vielsesattest, sygesikringsbevis og evt. testamente.

Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at opmagasinere yderligere indbo på Henriksdal.

Du og dine pårørende varetager selv indflytningen. Denne planlægges og aftales med afdelingen. Vi anbefaler at du flytter ind på en hverdag.

Toilet- og hudplejeartikler er en del af Servicepakken og kan fravælges. Hvis ikke Servicepakken er valgt, skal man selv medbringe: Hårshampoo, bodyshampoo, intimsæbe, flydende håndsæbe, tandpasta, toiletpapir, køkkenrulle, klare plastposer, affaldsposer.

Hjælpemidler: Eventuelle hjælpemidler som du ikke får brug for på Henriksdal, skal afmeldes til hjælpemiddelafdelingen på tlf. 43 59 17 00

Hjælp i hverdagen: Plejepersonalet yder de ydelser som du er visiteret til via kvalitets-standarderne. Du kan læse mere om emnet i Høje-Taastrup Kommunes kvalitetshåndbog.

Indflytningssamtale: Inden for kort tid efter din indflytning, vil du blive tildelt en kontaktperson. Kontaktpersonen holder et møde med dig og dine pårørende, hvor i sammen taler om livshistorie, gensidige forventninger m. v.

Henriksdal Plejecenter

Valbyvej 47

2630 Taastrup

Telefon 43 35 26 30

Fax:     43 35 26 39

Email: PlejecentretHenriksdal@htk.dk

EAN-nr. 5798008904721

 

Se kort og flere kontaktinformationer