Aktivitet og daghjem

 

Vi er et levende plejecenter og har dagligt forskellige aktivitetstilbud som benyttes af både hjemmeboende borgere og beboere på plejecenteret.

 

Hverdagen i aktiviteten er meget alsidig. Som bruger af aktiviteten er du medbestemmende i de aktiviteter der foregår, og vi er aldrig bange for at være impulsive.

 

Vi bager, laver mad, laver gymnastik, synger og taler om livet.

 

Vi har ofte besøg af foredragsholdere og musikalske kunstner.

 

Samt tager nogle ture ud i det blå med husets bus.

 

Alt sammen er med til at skabe liv og livsglæde i en spændende tredje alder.